Bence Nasıl Yapılmalı?

Bu iş nasıl yapılmalı, neler olmalı, neler olmamalıdır? Sorulacak soru budur…

Her devrim arap baharı değildir. Olmamalıdır. Eğer bazı şeyler göz ardı edilirse yapılacak her eylem kendi içinde başarısızlığı saklar.

Bir partinin, etnik gurubun, dinsel çağrışımın, bir cemiyetin hegamonyasına girilmeden, yönetenlerin her türlü yanlış uygulamasını afişe, her türlü insan ve vatandaşlık hakkını ortadan kaldıran davranışları afişe edecek organizasyonlar oluşturulmalı. Yalan ve yanlış, prokovatif eylemlerin olabileceği hesaplanarak eylemlerin düzenli akılcı olması, eylemlerde sonradan halka karşı savunulamayacak davranışlara göz yumulmaması sağlanmalı, bu bilinç oluşturulmalıdır.

Şu anda yayınlarından açık açık ne yaptıkları anlaşılan yandaş ve ceptaş medyayı teşhir edecek eylemler ve yayınlar çoğaltılmalı, sosyal medya ve arkadaşlık konuşmaları sırasında bunların yaygın olarak afişe edilmesi sağlanmalı bunlarla ilgili bilinç ve takip organizasyonları oluşturulmalıdır.

Halkı uyutan yarışma programları, diziler, fasafiso programların boykot edilmesi sağlanmalı, bunlar seyredilmediği zaman bunlarla ilgili para desteği göz ardı edilemeyeceği bilinciyle ekranlara sahip çıkılmalı, medya ya görevleri de olduğu her zaman hatırlatılmalıdır.

Sağlık, hukuk destek yardımları organize edilmeli, her eylemin direnişini kıracak güç toplanmasını engellenmesini önlemek için güçleri bölecek yan eylemlerinde aynı zamanlı organize edilmesi planlanmalı ve organizasyonu sağlanmalıdır.

Marcos ve Pinosche benzerleri gittikleri zaman halka karşı suç işleyen resmi görevlilerin, yetkililerin, yetkisizlerin nasıl durumlara düştükleri her yerde bu görevlilere anlatılmalı suç işlemeden hak kullanan halka karşı yapılan her hareketin suç olduğu bilincinin yerleşmesi sağlanmalıdır.

Eylemlerde şiddet unsurunun kullanılması her şekilde engellenmesi sağlanmalı, savunma pozisyonu korunmalıdır.

Bunlar ancak bir hareketi doğru ve tek kılar.

Bence…

Tags:

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir