Protozooloji ve Bakterioloji’nin Kurucusu

İlk küçükleri görenin, bakterileri, tek hücrelileri ilk gören kimdir? Protozooloji ve Bakterioloji nin kurucusu kimdir?

Bir felsefeci, bir tıp adamı, Latince, Fransızca, İngilizce biliyor, doğa tarihi uzmanı üniversite bitirmiş biri. Değil?

Antoni Von Leeuwenhoek bir manifaturacıydı.

Antoni Von Leeuwenhoek

İpliklerin, dokumaların özelliklerine bakabilmek amacıyla mercekleri kullanıyordu. Büyütücü merceklerle ilgisi onu bir mikroskop yapmaya götürdü. 1668 den önce bulduğu bu düzenek onu her şeyi incelemeye götürdü. Gördüklerini ne gördüğünü doğru yorumlayabilecek bir yapıya sahipti.

28 nisan 1673 te Londra’da ki bilim konusunda son söz denebilecek Royal Society yani Kraliyet topluluğuna gözlemlerine ilişkin belgeyi gönderdi. Toplulukta ki muhatabı Henry Oldenburg’a edebi ve bilimsel açıdan donanımsız olduğu, düşüncelerini düzgün ifade edeceği bir üsluba ve kaleme sahip olamadığı için özür diliyordu. Dil ve sanat eğitimi, bilim eğitimi almadığını söylüyordu.

Bunu söyledi. Büyük bir bilim adamı olarak ün ve onur kazandı. Araştırmacılar, devlet adamları, kraliyet mensupları onu ve mikroskop’ unu ziyarete geldiler. İngiltere Kralı, Rus Çarı, Alman İmparatoru bu ziyaretçiler arasındaydı.

On sekizinci yüz yılın ortalarına gelirken bile kendi dalında tek bir bilim adamı olarak kaldı. Kimse bu adamın gördüklerinin ve çizdiklerinin hastalıklar konusunda ne anlama geldiğini sorgulamadı. Merak etmedi. Oyuncak olarak bile görmediler. Hayatın küçükleri o ve çizdiği gördüklerinde kaldı uzun süre.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir